Polityka prywatności

Polityka prywatności w naszym przedsiębiorstwie

 

 • 1

W niniejszej polityce prywatności opisano sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników i odbiorców usług i produktów naszego przedsiębiorstwa.

Administratorem, przekazywanych Nam przez użytkownika danych jesteśmy my, czyli: UPROMEX Sp. z o.o.

 

 • 2

Dane pozyskane od naszego użytkownika są przede wszystkim zbierane w celach:

 • zawarcia i wykonania zawartej z nami przez użytkownika umowy,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia (windykacji) naszych należności lub obrony przed roszczeniami, w trakcie postępowań, sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • archiwalnych, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • analizy, badania satysfakcji naszych użytkowników i udoskonalania naszych usług i produktów, a także w celu tworzenia nowych usług, a także ochrony naszego przedsiębiorstwa,
 • oferowania naszym użytkownikom produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkownika z pomocą profilowania,
 • oferowania naszym użytkownikom bezpośrednio produktów i usług z firm z nami współpracujących dobieranych do potrzeb naszego użytkownika z pomocą profilowania,

 

Profilowanie danych przez nasze przedsiębiorstwo polega na  przetwarzaniu danych naszych użytkowników (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o użytkowniku.

 

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie i technologii służących profilowaniu służą do zwiększania wygody użytkowników oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług i produktów.

 

Dane z jednej usługi lub produktu mogą być łączone z informacjami w tym danymi z pozostałych usług lub produktów.

 

Adres e-mail możemy wykorzystywać w celach kontaktowych oraz do informowania o naszych usługach, w tym o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach.

 

 • 3

Zależy nam, aby nasz użytkownik miał dostęp do swoich danych. Jeśli są one niepoprawne, staramy się umożliwić ich szybką aktualizację lub usunięcie, chyba że musimy je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać swoje usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem lub ingerencją.

 

Każdy użytkownik naszych usług lub produktów może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane są przetwarzane dopóki zgoda na ich przetwarzanie nie zostanie przez użytkownika cofnięta.

 

Dane naszych użytkowników przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z przedsiębiorstwem przez użytkownika, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

W celach marketingowych przechowujemy dane naszych użytkowników przez okres do momentu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

 • 4

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze przedsiębiorstwo i jego klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.

 

W wielu naszych usługach stosujemy szyfrowanie SSL.

 

Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i naszym przedstawicielom, którzy mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby.

 

 • 5

Otrzymane dane zbieramy za zgodą naszych użytkowników gdyż jest to niezbędne do wykonania usług przez nasze przedsiębiorstwo na rzecz naszych użytkowników, a także po to żeby oferować wszystkim użytkownikom coraz lepsze usługi.

Informacje uzyskane od naszych użytkowników uzyskujemy i gromadzimy w następujący sposób:

Informacje podawane przez użytkownika – W takich przypadkach prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, itp.

Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszych usług – zbieramy dane o usługach, z których korzysta użytkownik oraz sposobie, w jaki to robi. Są to między innymi:

 • Informacje o urządzeniu – gromadzimy dane dotyczące urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikalny identyfikator urządzenia, a także informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu).
 • Informacje w dziennikach – gdy użytkownik korzysta z usług lub wyświetla treści udostępnione przez nas, automatycznie zbieramy określone informacje i zapisujemy je w dziennikach serwerów. Są to między innymi, szczegóły dotyczące usługi, takie jak, numer telefonu użytkownika, numer rozmówcy, adres IP, dane o działaniu urządzenia, pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować daną przeglądarkę lub konto użytkownika.
 • Informacje o lokalizacji – jeżeli nasz użytkownik korzysta z usług umożliwiających lokalizację miejsca pobytu użytkownika.
 • Unikalne numery aplikacji – w określonych usługach występuje unikalny numer aplikacji. Ten numer może zostać wysłany do nas, gdy usługa jest instalowana lub odinstalowywana bądź okresowo kontaktuje się z naszymi serwerami (np. w celu automatycznej aktualizacji).
 • Pamięć lokalna – możemy zbierać informacje (m.in. dane osobowe) i przechowywać je lokalnie na urządzeniu naszego klienta, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć podręczna przeglądarki (w tym protokół HTML 5) oraz pamięci podręcznej aplikacji.
 • Pliki cookie i podobne technologie – gdy nasz klient korzysta z usług wyszukiwania, stosujemy, podobnie jak nasi partnerzy, różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować pliki cookie lub podobne technologie umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia naszego klienta. Technologie te wykorzystujemy również do gromadzenia informacji wtedy, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami które oferujemy naszym partnerom, takim jak na przykład usługi reklamowe czy inne nasze funkcjonalności działające na innych witrynach.

 

 • 6

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), każdemu naszemu użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, korygowania ich, przenoszenia lub usunięcia.

 

Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych form przetwarzania jego danych i wprowadzania ograniczeń w tym zakresie.

 

 • 7

Nasza polityka prywatności może czasami ulegać zmianom.  Prawa odbiorcy wynikające z niniejszego dokumentu prywatności nie będą ograniczone. Wszelkie zmiany będą publikowane, a w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniej wiadomości e-mail.